Kontrola jakości na wszystkich etapach produkcji płytek drukowanych

Własny dział kontroli jakości na wszystkich etapach produkcji. Pełna kontrola jakości druku smd realizowana jest przez moduł automatycznej kontroli (każda płytka jest sprawdzana) pod kątem prawidłowego ułożenia elementów według klawiszy oraz jakości montażu; pełna kontrola nad instalacją elementów zanurzeniowych (mikroskop).Certyfikat zgodności z normami międzynarodowymi. Wszystkie procesy biznesowe firmy są certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001:2015.